060 405 404 1
Meni
060 405 404 1 +381 60 405 404 1
Šumatovačka 70,11000 Beograd
Pib 109616672 / Matični broj 64307126
Žiro rn 160-0000000453907-41

DEKORATIVNA KAT FOLIJA

Dekorativna kat folija je idealno rešenje za staklene pregradne zidove.

Kat i peskirna folija

Ukoliko imate potrebu da istaknete naziv vaše firme, ispišete ponudu na izlogu prodavnice ili istaknete radno vreme kat folija je idealno rešenje za vas.
Kat folijom se mogu ispisivati razne vrste natpisa koji u kombinaciji sa oblicima po želji mogu ostaviti veoma veliki efekat na vaše potencijalne mušterije.

Pored kat folije u ponudi imamo i peskirnu foliju.
Peskirna folija najčešće se koristi ukoliko postoji potreba za delimičnim ili potpunim zatvaranjem izloga i pregradnih zidova u "open space" prostorima.
Neke od primera ovih vrsta folija možete pogledati u galeriji.

Peskirna dekor folija

Ispisivanje natpisa

Kat folija - natpis na izlogu

Kat folija